Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5975/VPCP-CN ngày 24/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc thăm dò, khai thác vàng tại khu vực Pắc Lạng, huyện Ngân Sơn

Số hiệu: 5975/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 24/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5975/VPCP-CN
V/v thăm dò, khai thác vàng tại khu vực Pắc Lạng, huyện Ngân Sơn

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (các công văn số 617/UB-CN ngày 29 tháng 7 năm 2002 và số 665/UB-CN ngày 12 tháng 8 năm 2002); ý kiến Bộ Công nghiệp (công văn số 3308/CV-ĐCKS ngày 29 tháng 8 năm 2002), về việc thăm dò, khai thác vàng tại khu vực Pắc Lạng, huyện Ngân Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công nghiệp cùng với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn trao đổi, thống nhất ý kiến về việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác vàng tại khu vực Pắc Lạng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 11 năm 2002.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công nghiệp, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5975/VPCP-CN ngày 24/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc thăm dò, khai thác vàng tại khu vực Pắc Lạng, huyện Ngân Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.732
DMCA.com Protection Status