Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5954/VPCP-QHQT ngày 1/12/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc Dự án quốc gia-Chương trình XĐGN "Chia Sẻ" Việt Nam-Thuỵ Điển

Số hiệu: 5954/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 01/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5954/VPCP-QHQT
V/v Dự án quốc gia - Chương trình XĐGN “Chia sẻ” Việt Nam - Thuỵ Điển.

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5891 BKH/KTĐN ngày 26 tháng 09 năm 2003) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 10475 TC-TCĐN ngày 8 tháng 10 năm 2003), Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thực hiện dự án Quốc gia nằm trong Chương trình hợp tác Việt Nam - Thuỵ Điển về Xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2003 - 2008 có tên gọi là Chia sử với ngân sách do Chính phủ Thuỵ Điển tài trợ không hoàn lại là 3,7 triệu USD (trong đó hợp phần 1 của dự án là 2,8 triệu USD; Hợp phần 2 là 03 triệu USD; Hợp phần 3 là 0,6 triệu USD). Vốn đối ứng do các cơ quan tham gia dự án tự cân đối trong ngân sách hàng năm.

2. Ban quản lý dự án (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cần làm việc với các Bộ có liên quan đến hoàn thiện Văn kiện dự án với các nội dung thiết thực đơn (đặc biệt lưu ý nội dung hợp phần 1) để dự án đạt được mục tiêu giảm nghèo từ cấp quốc gia có hiệu quả và hộ trợ chực tiếp cho 3 dự án cấp tỉnh: Hà Giang; Yên Bái; Quảng Trị.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung các ý kiến của Bộ Tài chính (công văn 10475-TCĐN ngày 8 tháng 10 năm 2003) để hoàn chỉnh nội dung Hiệp định riêng của dự án Quốc gia và phê duyệt, ký với đại diện được Chính phủ Thuỵ Điển uỷ quyền.

4. Cho phép dự án Quốc gia được mua 01 ô tô loại 2 cầu hiệu Land Cruiser (hoặc tương tự), kinh phí mua ô tô tính trong ngân sách hợp phần 3 của dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
 PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5954/VPCP-QHQT ngày 1/12/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc Dự án quốc gia-Chương trình XĐGN "Chia Sẻ" Việt Nam-Thuỵ Điển

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.823
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45