Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5848/VPCP-QHQT ngày 16/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị CG-2002

Số hiệu: 5848/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 16/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5848/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Hội nghị CG-2002

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tư pháp, Nội vụ, Thương mại,Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,
- Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp,
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6301BKH/KTĐN ngày 2 tháng 10 năm 2002 về việc tổ chức Hội nghị Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2002 (Hội nghị CG-2002), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Hội nghị CG - 2002 và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Hà Nội trong thời gian từ 9 - 11 tháng 12 năm 2002 với nội dung và thành phần tham dự Hội nghị như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với vấn đề hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA, cần có tổng kết rút kinh nghiệm 10 năm huy động và sử dụng ODA và đề xuất các biện pháp cụ thể để cải thiện hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA trong thời gian tới nhằm tranh thủ tốt hơn nguồn vốn ODA.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp với Bộ Ngoại giao tiến hành ngay việc thăm dò, vận động ODA của các nước và các tổ chức quốc tế nhằm bảo đảm tranh thủ mức cam kết ODA tối đa có thể được.

3. Phê duyệt thành phần Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị CG - 2002 như sau:

- Trưởng Đoàn: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan

- Phó Trưởng Đoàn: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Thành viên chính thức:

+ 01 Thứ trưởng các Bộ: Ngoại giao; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư pháp; Nội vụ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thương mại;

+ 01 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

+ 01 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

+ 01 Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;

+ 01 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp;

+ 01 Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

+ 01 Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức Hội nghị; Bộ Tài chính bố trí kinh phí cần thiết cho tổ chức Hội nghị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5848/VPCP-QHQT ngày 16/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị CG-2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.831
DMCA.com Protection Status