Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5778/VPCP-QHQT ngày 20/11/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận dự án do FAO tài trợ

Số hiệu: 5778/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 20/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5778/VPCP-QHQT
V/v tiếp nhận dự án do FAO tài trợ

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Bộ Tài chính.
 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6979 BKH/KTĐN ngày 14 tháng 11 năm 2003) về việc tiếp nhận dự án do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc việc tiếp nhận Dự án TCP/VIE/2906(E) - “Viện trợ khẩn cấp lúa giống và phân bón cho nông dân bị thiệt hại vì khô hạn ở Tây Nguyên” với tổng kinh phí là 400.000 USD do FAO tài trợ, triển khai tại các tỉnh: Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum.

- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt và chủ trì tổ chức thực hiện Dự án theo quy định hiện hành (cần lưu ý kiến nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 2956 CV/NG-TCQT ngày 6 tháng 11 năm 2003)

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5778/VPCP-QHQT ngày 20/11/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận dự án do FAO tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.728
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45