Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 572/BXD-KSTK của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong báo cáo kinh tế- kỹ thuật

Số hiệu: 572/BXD-KSTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 04/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 572/BXD-KSTK
V/v: Hướng dẫn thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong báo cáo kinh tế- kỹ thuật

Hà  Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi :  Sở giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 423/SGTCC-GT ngày 07/3/2006 của Sở Giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn việc thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Theo các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và hướng dẫn tại văn bản số 2200/BXD-KSTK ngày 27/10/2005 của Bộ Xây dựng, khi thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ thẩm định những nội dung liên quan đến thẩm định thiết kế cơ sở; khi thẩm định dự toán trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật, người quyết định đầu tư chỉ thẩm định những nội dung liên quan đến tổng mức đầu tư. Việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán với đầy đủ nội dung quy định tại khoản 3, mục V, phần I, Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 và khoản 2, mục I, phần C, Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng do chủ đầu tư thực hiện sau khi báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được người quyết định đầu tư phê duyệt.

- Căn cứ kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán với đầy đủ nội dung quy định tại khoản 3, mục V, phần I, Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 và khoản 2, mục I, phần C, Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị Quý Sở phản ánh những vướng mắc (nếu có) về Bộ Xây dựng để hướng dẫn giải quyết./.

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu VP, PC, KTTC, KSTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 572/BXD-KSTK của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong báo cáo kinh tế- kỹ thuật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.422
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250