Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5641/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Tăng Minh Lộc
Ngày ban hành: 10/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5641/BNN-KTHT
V/v Lựa chọn điểm xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có Công văn số 1666/UBND-TH về việc đăng ký lựa chọn tỉnh Thái Nguyên làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Ngày 20/9/2010, Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 435/KH-BCĐTW về việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Trong đó đã lựa chọn 5 tỉnh, 5 huyện (trong đó không có tỉnh Thái Nguyên) để chỉ đạo điểm nhằm tạo đà cho các tỉnh có điều kiện về đích sớm. Đồng thời rút kinh nghiệm về những nội dung, cơ chế cần phải giải quyết trên địa bàn tỉnh, huyện để hỗ trợ hiệu quả cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã.

Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh sử dụng ngân sách trung ương đã phân bổ cho tỉnh và huy động các nguồn lực trên địa bàn để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa (b/c);
- Lưu VT; KTHT.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tăng Minh Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5641/BNN-KTHT ngày 10/11/2011 về lựa chọn điểm xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.289

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!