Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 556/CP-ĐMDN ngày 06/05/2003 của Chính phủ về việc củng cố Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ, địa phương, Tổng công ty 91

Số hiệu: 556/CP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 556/CP-ĐMDN
V/v củng cố Ban đổi mới và phát triển DNNN trực thuộc Bộ, địa phương, TCTy 91

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 - Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 - Hội đồng quản trị Tổng công ty 91.

Thời gian qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty 91 đã xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2002-2005 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để đảm bảo cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các đề án theo nội dung và tiến độ đã được phê duyệt, yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị công ty 91.

Xây dựng kế hoạch cụ thể bảo đảm thực hiện Phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đủ năng lực, thẩm quyền và có cán bộ chuyên trách hợp lý để giúp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 556/CP-ĐMDN ngày 06/05/2003 của Chính phủ về việc củng cố Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ, địa phương, Tổng công ty 91

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.735
DMCA.com Protection Status