Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5405/VPCP-KG ngày 30/09/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn Nghị định 06/2002NĐ-CP ngày 06/03/2000

Số hiệu: 5405/VPCP-KG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 30/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5405/VPCP-KG
V/v hướng dẫn Nghị định 06/2002NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2000

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tư pháp,
-   Bộ Công an.

 

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 6 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về điều kiện cho nước ngoài đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thay mặt Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội theo chức năng quản lý nhà nước, xây dựng quy hoạch cụ thể về mạng lưới cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có vốn đầu tư nước ngoài đến 2010, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2002.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng thông tư liên tịch hướng dẫn việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (kể cả đào tạo nghề), lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, hoàn thiện và ban hành văn bản này  trước ngày 30 tháng 11 năm 2002.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5405/VPCP-KG ngày 30/09/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn Nghị định 06/2002NĐ-CP ngày 06/03/2000

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.190
DMCA.com Protection Status