Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5356/VPCP-VI ngày 26/09/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định 273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu: 5356/VPCP-VI Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Lâm
Ngày ban hành: 26/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5356/VPCP-VI
V/v thực hiện Quyết định 273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng Công ty 91.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ kiểm tra đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất đai theo Quyết định 273/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2002, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị có báo cáo kết quả việc tự kiểm tra theo đúng Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 273/QĐ-TTg nêu trên.

Thanh tra Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Địa chính) có báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra của các Đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Địa chính) chủ trì để Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo và báo cáo Bộ Chính trị.

Các báo cáo xin gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 năm 2002./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5356/VPCP-VI ngày 26/09/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định 273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.101
DMCA.com Protection Status