Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5136/VPCP-V.I ngày 20/10/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo của Công ty liên doanh Trường quốc tế Hà Nội

Số hiệu: 5136/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 20/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5136/VPCP-V.I
V/v báo cáo của Công ty Liên doanh Trường Quốc tế Hà Nội

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2003

 

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số HĐQT2-09 ngày 4 tháng 9 năm 2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên doanh Trường Quốc tế Hà Nội báo cáo về tình hình hoạt động Trường Quốc tế Hà Nội năm học 2002 - 2003 (xin sao gửi công văn kèm theo).

Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3580/VPCP-VL, ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ và tình hình hoạt động của Công ty Liên doanh Trường Quốc tế Hà Nội hiện nay, đề xuất biện pháp xử lý lên Thủ tướng Chính phủ.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5136/VPCP-V.I ngày 20/10/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo của Công ty liên doanh Trường quốc tế Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.869
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70