Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5126/UB-ĐT ngày 16/10/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo giám sát, đánh giá các dự án đầu tư

Số hiệu: 5126/UB-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 16/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5126/UB-ĐT
Về báo cáo giám sát, đánh giá các dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố
 - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện.

 

Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6167/BKH-TĐ&GSĐT ngày 08 tháng 10 năm 2003) về báo cáo giám sát, đánh giá các dự án đầu tư 9 tháng đầu năm 2003 theo quy định tại Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 03/2003/TT-BKH ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1- Giám đốc các Sở, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư lập Báo cáo giám sát, đánh giá các dự án đầu tư 9 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện cả năm 2003 theo nội dung quy định tại Thông tư số 03/203/TT-BKH ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng hợp và gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố trước ngày 22 tháng 10 năm 2003; riêng Báo cáo giám sát, đánh giá các dự án nhóm A gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đồng thời gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, chuẩn bị gấp nội dung Báo cáo giám sát, đánh giá các dự án đầu tư 9 tháng đầu năm của thành phố và trình Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố trước ngày 27 tháng 10 năm 2003 để Uỷ ban nhân dân thành phố có báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp thời hạn 30 tháng 10 năm 2003./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5126/UB-ĐT ngày 16/10/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo giám sát, đánh giá các dự án đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132