Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5123/VPCP-VX ngày 20/10/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 984/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu: 5123/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 20/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5123/VPCP-VX
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 984/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang

 

Xét đề nghị của nhiều đồng chí lão thành cách mạng đã từng công tác tại Chiến khu Việt Bắc và ý kiến của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch tổng thể đầu tư phục hồi, bảo tồn, tôn tạo và phát huy khu Di tích lịch sử Cách mạng và kháng chiến Chiến khu Việt Bắc", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các ngành, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1948 - 1954) đã từng có trụ sở, cơ quan công tác đóng trên địa bàn các tỉnh thuộc Chiến khu Việt Bắc, căn cứ vào Quy hoạch tổng thể nêu trên, chủ động làm việc với Bộ Văn hoá - Thông tin, Uỷ ban nhân dân địa phương và các cơ quan liên quan, triển khai thực hiện trong 2 năm (2004 - 2005) việc đầu tư phục hồi, bảo tồn, tôn tạo và phát huy di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến của Bộ, ngành, cơ quan mình theo đúng quy định hiện hành, hỗ trợ nhân dân địa phương xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội bằng nguồn vốn đóng góp tự nguyện của cán bộ, công chức , viên chức thuộc Bộ, ngành, cơ quan mình từ Trung ương đến các địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5123/VPCP-VX ngày 20/10/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 984/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.133
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202