Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5121/BNN-TCCB thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về tổ chức 04 lớp đào tạo trong nước thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững tỉnh miền núi phía Bắc do Ban quản lý dự án nông nghiệp làm chủ dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5121/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 11/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5121/BNN-TCCB
V/v Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về tổ chức 04 lớp đào tạo trong nước thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng NTBVCTMN phía Bắc do Ban QL các dự án nông nghiệp làm chủ dự án

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Ban Quản lý các Dự án nông nghiệp

Xét đề nghị của Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp tại văn bản số 2049/DANN-TCHC ngày 04/10/2011 về việc xin ý kiến cho phép tổ chức 04 lớp đào tạo trong nước năm 2011 của Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc, sau khi xem xét, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý về mặt chủ trương giao cho Trưởng ban Ban quản lý các Dự án nông nghiệp tổ chức xây dựng thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán và tổ chức thực hiện 04 khóa đào tạo trong nước: 02 lớp về “Các quy định, thủ tục quản lý dự án” và 02 lớp về “Quản lý tài chính, giải ngân” tại Hà Nội, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang của dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2011 bảo đảm nguyên tắc:

a) Đề cương tài liệu và dự toán khóa học được thẩm định, phê duyệt theo đúng các quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện 04 lớp đào tạo đảm bảo hiệu quả và không lãng phí đáp ứng yêu cầu của văn kiện dự án và pháp luật có liên quan.

2. Báo cáo kết quả thực hiện, báo cáo quyết toán về Bộ (Thông qua Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính) chậm nhất 07 ngày kể từ ngày kết thúc khóa học.

Yêu cầu Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ TCCB (để b/c);
- PVT. Vụ TCCB Nguyễn Thành Lệ (để biết);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5121/BNN-TCCB thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về tổ chức 04 lớp đào tạo trong nước thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững tỉnh miền núi phía Bắc do Ban quản lý dự án nông nghiệp làm chủ dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.196

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89