Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 512/VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 17/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 512/VP
Về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2002

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Các Bộ, Uỷ ban Nhà nước,
- Các cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban khoa giáo Trung ương,
- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể

Từ năm 1988 đến nay, đã qua 7 lần xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà giáo (1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998 và 2000), Nhà nước đã phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân cho 137 nhà giáo (nữ: 05, chiếm 3,6%), danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 3149 nhà giáo (nữ: 663, chiếm tỷ lệ 21,1%) thuộc 23 Bộ, ngành và 61 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Thi hành Pháp lệnh ngày 30-5-1985 của Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước) về việc quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước; Nghị định số 52/HĐBT ngày 26-4-1986 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú (hai năm xét tặng một lần), Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú Trung ương ra thông tư số 01-2002/TT-BGD&ĐT ngày 14-1-2002 hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú lần thứ 8.

Để đợt xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú lần thứ 8 đạt kết quả tốt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo một số vấn đề sau:

1- Chỉ đạo các cấp quản lý, các nhà trường xét chọn danh hiệu Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú lần thứ 8 theo đúng tinh thần thông tư số 01-2002/TT-BGD&ĐT ngày 14-1-2002, đảm bảo đúng đối tượng và đúng tiêu chuẩn, trong đó lưu ý:

- Quan tâm đến các nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy, các cô nuôi dạy trẻ, giáo viên mẫu giáo, giáo viên tiểu học, giáo viên dạy xoá mù chữ, bổ túc văn hoá, giáo viên đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và các giáo viên người dân tộc ít người.

- Khi xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho các Nhà giáo ưu tú được phong tặng đã đủ 6 năm trở lên (từ năm 1996 về trước), cần đảm bảo đúng tiêu chuẩn: Đạt cả 4 tiêu chuẩn của danh nhiệu Nhà giáo nhân dân, "có nhiều thành tích xuất sắc, công lao lớn đóng góp có hiệu quả rõ rệt vào công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo dục; có nhiều sáng kiến, giải pháp, công trình nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo được Hội đồng khoa học cấp Bộ đánh giá và xếp hạng cao; tiếp tục giữ vững và phát huy ảnh hưởng của Nhà giáo ưu tú, là nhà giáo đầu đàn tiêu biểu có uy tín lớn, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội".

2- Quy trình xét chọn phải đảm bảo nguyên tắc: dân chủ, công khai và khách quan; phát huy tinh thần làm chủ của cán bộ, giáo viên trong việc giới thiệu và xét chọn danh hiệu vinh dự Nhà giáo.

3- Để kịp trình Chính phủ trình Chủ tịch nước ra quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà giáo công bố vào trước ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2002, việc xét tặng danh hiệu vinh dự nhà giáo của các địa phương và các bộ, ngành phải đảm bảo thời gian theo quy định sau:

- Ngày 05-6-2002 là thời hạn cuối cùng của Hội đồng cấp tỉnh, đơn vị và trường trực thuộc Bộ nộp hồ sơ lên Hội đồng cấp Bộ.

- Ngày 05-7-2002 là thời hạn cuối cùng của Hội đồng cấp Bộ, Hội đồng đại học quốc gia nộp hồ sơ lên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú Trung ương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú Trung ương trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể có trường học, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai việc xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà giáo lần thứ 8 đạt kết quả tốt và đúng thời gian quy định.

 

Nguyễn Minh Hiển

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 512/VP ngày 17/01/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 8

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.720

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!