Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 512/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật do Quỹ PHRD tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 512/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 512/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật do Quỹ PHRD tài trợ.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2231/BKH-KTĐN ngày 03 tháng 4 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt đề cương Dự án hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án "Hiện đại hóa Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam" với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 585.000 USD do Quỹ Phát triển Chính sách và Nguồn nhân lực của Chính phủ Nhật Bản (PHRD) tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB) như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thẩm định, phê duyệt Dự án và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thủ tục với WB ký tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP và các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 512/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật do Quỹ PHRD tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.817
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45