Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 510/CP-QHQT ngày 23/04/2003 của Chính phủ về việc dự án HTKT của ASEM uỷ thác qua WB

Số hiệu: 510/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 23/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 510/CP-QHQT
V/v Dự án HTKT của ASEM uỷ thác qua WB

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003

 

Kính gửi:

 

 - Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1851 BKH/KTĐN ngày 1 tháng 4 năm 2003 về việc phê duyệt Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) của ASEM cho Bộ giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc Bộ giáo dục và Đào tạo được tiếp nhận Dự án HTKT “Tăng cường giảm nghèo đói trong quá trình cấp ngân sách trong lĩnh vực giáo dục” trị giá 500.000 USD, trong đó Quỹ ASEM viện trợ không hoàn lại 450.000 USD, uỷ thác qua ngân hàng Thế giới (WB).

- Giao Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt văn kiện dự án HTKT, có lưu ý các ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan tại văn bản số 1851 BKH/KTĐN ngày 1 tháng 4 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vốn đối ứng cho Dự án do Bộ giáo dục và Đào tạo tự thu xếp từ nguồn ngân sách Nhà nước được phân bổ hàng năm.

- Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết Thư Thoả thuận với WB về Dự án  HTKT nói trên với WB sau khi có quyết định phê duyệt văn kiện Dự án của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo./.

 

 

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêmtin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 510/CP-QHQT ngày 23/04/2003 của Chính phủ về việc dự án HTKT của ASEM uỷ thác qua WB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.840
DMCA.com Protection Status