Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4985/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 10/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4985/VPCP-Nhà nước
V/v Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định phương pháp, nguyên tắc xác định khung giá đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Uỷ ban Kinh tế ngân sách của Quốc hội.

 

Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất và hệ số điều chỉnh khung giá các loại đất thay thế Nghị định số 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ (tờ trình số 28/TTr.BTC ngày 03 tháng 5 năm 2002). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lấy ý kiến rộng rãi  các ngànhvà địa phương trong tỉnh, góp ý kiến cụ thể về dự thảo Nghị định này.

Đây là một Nghị định quan trọng trong việc thực hiện Luật Đất đai, yêu cầu các địa phương tổ chức nghiên cứu kỹ và tham gia ý kiến đầy đủ.

Sau khi tổng hợp ý kiến các địa phương, Chính phủ sẽ thảo luận và quyết định cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để uc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện.

Đề nghị văn bản góp ý của Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương xin gửi 2 bản: 01 bản gửi về Văn phòng Chính phủ, 01 bản gửi về Bộ Tài chính, trước ngày 10 tháng 10 năm 2002.

(Xin gửi kèm theo tờ trình và dự thảo Nghị định của Bộ Tài chính)./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4985/VPCP-NN ngày 10/09/2002 ngày 10/09/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định phương pháp, nguyên tắc xác định khung giá đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.055

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149