Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 498/VPCP-KTN triển khai chương trình, đề án của Nghị quyết 24/2008/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 498/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 498/VPCP-KTN
V/v triển khai chương trình, đề án của Nghị quyết 24/2008/NQ-CP 

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Triển khai Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhiều chương trình đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng chậm được hướng dẫn và tổ chức triển khai; một số chương trình, đề án chưa trình theo đúng kế hoạch được giao Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các Bộ, ngành:

1. Khẩn trương hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ các Chương trình đề án đã được Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến và các chương trình, đề án chưa trình theo nhiệm vụ được giao năm 2009. Thời gian trình trong quý I năm 2010.

2. Trong quý I năm 2010 phải hoàn thành việc ban hành văn bản hướng dẫn có liên quan tại các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành; đồng thời tổ chức các chương trình, đề án đã được phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NC, TKBT, TH;
- Thành viên tổ công tác 357;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 498/VPCP-KTN triển khai chương trình, đề án của Nghị quyết 24/2008/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.567
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90