Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4932/BNN-KHCN đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4932/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Văn Bầm
Ngày ban hành: 30/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4932/BNN-KHCN
V/v đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Ban soạn thảo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉnh sửa và hoàn thiện 08 Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (có Danh mục kèm theo).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét và trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các tiêu chuẩn quốc gia nêu trên (Dự thảo tiêu chuẩn gửi kèm theo công văn này).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Văn Bầm

 

DANH MỤC

TCVN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ
(Kèm theo công văn số 4932/BNN-KHCN ngày 30/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Mã hiệu

Tên tiêu chuẩn

1

TCVN 7841 : 2011

ISO 13457 : 2008

Thiết bị tưới trong nông nghiệp - Bơm phun hóa chất dẫn động bằng nước

2

TCVN 8802 : 2011

ISO 8909-3 : 1994

Máy thu hoạch cây thức ăn cho gia súc - Phần 3: Phương pháp thử

3

TCVN 8803 : 2011

ISO 14740 : 1998

Máy lâm nghiệp - Cụm động lực đeo vai dùng cho máy cắt bụi cây, máy xén cỏ, máy cắt có cần nối và các máy tương tự - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

4

TCVN 8804 : 2011

ISO 9644 : 2008

Thiết bị tưới trong nông nghiệp - Tổn thất áp suất qua van tưới - Phương pháp thử

5

TCVN 8805 : 2011

ISO 7256-1 : 1984

Thiết bị gieo - Phương pháp thử - Phần 1: Máy gieo từng hạt (Máy gieo chính xác)

6

TCVN 8806 : 2011

EN 12733 : 2001

Máy nông lâm nghiệp - Máy cắt có động cơ do người đi bộ điều khiển - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

7

TCVN 8807 : 2011

EN 13080 : 2002

Máy nông nghiệp - Máy rải phân bón - Bảo vệ môi trường - Yêu cầu và phương pháp thử

8

TCVN 8808 : 2011

EN 13448 : 2001

Máy nông lâm nghiệp - Bộ phận cắt giữa hàng cây - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4932/BNN-KHCN đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.947

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.28.227