Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 492/CP-QHQT ngày 21/04/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ

Số hiệu: 492/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 492/CP-QHQT
V/v phê duyệt hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2003

 

Kính gửi:  

 - Bộ Tư pháp
 - Bộ Tài chính
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 687/BKH-KTĐN ngày 30 tháng 01 năm 2003) về việc phê duyệt hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) “Phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 và xây dựng năng lực về đăng ký giao dịch bảo đảm” do Ngân hàng phát triển châu á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt Dự án HTKT “Phát triển hệ thống pháp luật của Việt Nam đến năm 2010 và xây dựng năng lực về đăng ký giao dịch bảo đảm” trị giá 750.000 USD do ADB tài trợ không hoàn lại.

- Giao Bộ Tư pháp tiếp nhận và tổ chức thực hiện Dự án HTKT “Phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 và xây dựng năng lực về đăng ký giao dịch bảo đảm” theo đúng quy định hiện hành. Vốn đối ứng cho Dự án HTKT do Bộ Tư pháp bố trí từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước hàng năm đã cấp cho Bộ.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với ADB Hiệp định HTKT nói trên./.

 

 

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 492/CP-QHQT ngày 21/04/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.674
DMCA.com Protection Status