Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4901/BNN-KHCN điều chỉnh thời gian thực hiện dự án khuyến nông tại xã điểm xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4901/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Tấn Hinh
Ngày ban hành: 28/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4901/BNN-KHCN
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án khuyến nông tại xã điểm xây dựng nông thôn mới

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II

Phúc đáp Công văn số 347/VTS II ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II về việc xin chuyển dời thời gian thực hiện “mô hình nuôi tôm sú công nghiệp” năm 2011 tại xã điểm xây dựng nông thôn mới Mỹ Long Nam, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh sang thực hiện năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II. Mô hình nuôi tôm sú công nghiệp sẽ được chuyển sang thực hiện năm 2012 tại xã Mỹ Long Nam, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh.

2. Kinh phí 500 triệu đồng chưa thực hiện trong năm 2011 sẽ được Bộ thu hồi để đưa vào tiết kiệm 10% của năm 2011.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo để Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Vụ Tài chính (để phối hợp);
- TTKNQG (để phối hợp);
- Sở NN&PTNT Trà Vinh (để phối hợp);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tấn Hinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4901/BNN-KHCN điều chỉnh thời gian thực hiện dự án khuyến nông tại xã điểm xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.196
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108