Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 487/CP-NN ngày 10/05/2002 của Chính phủ về việc nạo vét sông Sở Hạ - Cái Cỏ, tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 487/CP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 10/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 487/CP-NN
V/v nạo vét sông Sở Hạ - Cái Cỏ, tỉnh Đồng Tháp

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại công văn 22/UB-NC ngày 01 tháng 4 năm 2002, ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2457BKH/CK ngày 19 tháng 4 năm 2002, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại công văn số 1137/BNN-XDCB ngày 25 tháng 4 năm 2002, Bộ Ngoại giao tại công văn số 949CV/NG-BBG ngày 23 tháng 4 năm 2002 về việc nạo vét sông Sở Hạ - Cái Cỏ, tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc nạo vét sông Sở Hạ - Cái Cỏ nhằm tạo điều kiện cho giao thông đi lại, giải quyết nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân địa phương như đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và các Bộ tại các công văn nêu trên. Lưu ý khi tiến hành nạo vét, không được làm thay đổi hướng của dòng chảy, ảnh hưởng đến đường biên, mốc giới theo quy định.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp làm việc cụ thể với Bộ Tài Nguyên nước và Khí tượng Campuchia để Chính phủ bạn có ý kiến chính thức trước khi triển khai việc nạo vét sông Sở Hạ - Cái Cỏ./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Mạnh Cầm

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 487/CP-NN ngày 10/05/2002 của Chính phủ về việc nạo vét sông Sở Hạ - Cái Cỏ, tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.925
DMCA.com Protection Status