Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 485/CP-QHQT ngày 10/05/2002 của Chính phủ vê việc phê duyệt Hiệp định Đánh giá tiềm năng dầu khí Việt Nam - Giai đoạn II do Chính phủ Na uy tài trợ

Số hiệu: 485/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 10/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 485/CP-QHQT
V/v Phê duyệt Hiệp định Đánh giá tiềm năng Dầu khí Việt Nam - Giai đoạn II do Chính phủ Na - Uy tài trợ

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2608BKH/TKĐN ngày 26 tháng 4 năm 2002) về việc phê duyệt Hiệp định Đánh giá tiềm năng Dầu khí Việt Nam giai đoạn II do Chính phủ Na - Uy tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương Quốc Na - Uy về  Đánh giá tổng thể tiềm năng Dầu khí Việt Nam - VITRA, Giai đoạn II (VITRA - II).

2. Uỷ quyền lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết Hiệp định này với đại diện của phía Na Uy.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền theo quy định./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Mạnh Cầm

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 485/CP-QHQT ngày 10/05/2002 của Chính phủ vê việc phê duyệt Hiệp định Đánh giá tiềm năng dầu khí Việt Nam - Giai đoạn II do Chính phủ Na uy tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.925
DMCA.com Protection Status