Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 484/CP-QHQT ngày 18/04/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ

Số hiệu: 484/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 18/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 484/CP-QHQT
V/v phê duyệt hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

 

Kính gửi:  

 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
 - Bộ Tài chính,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 757/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 02 năm 2003) về việc phê duyệt hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) “Hỗ trợ phát triển ngành Nông nghiệp” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt Dự án HTKT “Hỗ trợ phát triển ngành Nông nghiệp” trị giá 750.000 USD trong đó Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ không hoàn lại 600.000 USD; vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 150.000 USD.

- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp nhận và tổ chức thực hiện  Dự án HTKT “Hỗ trợ phát triển ngành Nông nghiệp” để hỗ trợ thực hiện các cam kết thuộc khoản vay Chương trình ngành Nông nghiệp (ASDP) theo đúng Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng ODA.

Trong quá trình đàm phán  tuyển dụng tư vấn và chỉ đạo thực hiện Dự án HTKT, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần lưu ý các ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan và những điểm cần lưu ý nêu tại văn bản số 757/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 02 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với ADB Hiệp định HTKT nói trên./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 484/CP-QHQT ngày 18/04/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.662
TVPL:
DMCA.com Protection Status