Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 480/NHNN-TDHT ngày 09/05/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thanh toán nợ trong quá trình thanh lý các QTDND bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động

Số hiệu: 480/NHNN-TDHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 09/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 480/NHNN-TDHT
V/v: Thanh toán nợ trong quá trình thanh lý các QTDND bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố có QTDND

 

Thực hiện kế hoạch củng cố và chấn chỉnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, trong năm 2001 trên toàn quốc đã có 52 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở yếu kém bị thu hồi giấy phép hoạt động và đang được thanh lý dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, ở một số địa phương Hội đồng thay lý hoạt động không thường xuyên, đạt kết quả thấp.

Để đảm bảo tiến độ thanh lý các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị giải thế bắt buộc theo kế hoạch và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 101/2002/QĐ-NHNN17 ngày 29/3/2000 của Thống đốc NHNN ban hành "Quy chế thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Qũy tín dụng nhân dân và việc thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước" và góp phần hạn chế tổn thất về tài sản, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đồng chí Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo các công việc sau đây:

1. Chỉ đạo Tổ giám sát thanh lý tăng cường bám sát cơ sở, đôn đốc Hội đồng thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện tốt kế hoạch thanh lý đã được phê duyệt, bố trí thời gian làm việc rõ ràng, chương trình, biện pháp cụ thể về xúc tiến thu nợ, thanh lý tài sản... Những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh lý, tổ giám sát và Hội đồng thanh lý phải báo cáo Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và UBND tỉnh, thành phố để tháo gỡ, giải quyết.

Định kỳ hàng tháng, Hội đồng thanh lý phải báo cáo UBND tỉnh, chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố về kết quả thanh lý trong kỳ; Tổ giám sát báo cáo kết quả  công tác với Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố. Trên cơ sở đó, chi nhánh  NHNN tỉnh, thành phố báo cáo bằng văn bản gửi NHNN Trung ương (Vụ Các TCTD hợp tác) chậm nhất vào ngày 10 tháng sau.

2. Trong quá trình thanh lý các khoản thu hồi từ thanh lý tài sản, thu hồi nợ cho vay, thu hồi hoàn trách nhiệm vật chất và các khoản thu khác hình thành nguồn tiền để thanh toán nợ phải được quản lý chặt chẽ, thực hiện theo đúng thứ tự ưu tiên thanh toán theo quy định. Chấm dứt ngay việc chi trả vốn góp cho thành viên trước khi thanh toán các khoản nợ khác, việc chi trả vốn góp và giải quyết các quyền lợi khác của thành viên chỉ được thực hiện sau khi đã trả hết các khoản nợ cho chủ nợ của Quỹ tín dụng nhân dân.

Trên đây là một số nội dung cần tập trung chỉ đao trong quá trình thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân, Các Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố các tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ xử lý các QTD yếu kém, chấn chỉnh hoạt động hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân theo đúng kế hoạch đề ra.

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 480/NHNN-TDHT ngày 09/05/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thanh toán nợ trong quá trình thanh lý các QTDND bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.239
DMCA.com Protection Status