Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc thế chấp tài sản vay vốn Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia

Số hiệu: 48-QHTĐ/TD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia Người ký: Đỗ Ngọc Tước
Ngày ban hành: 01/08/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ QUỐC GIA
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48-QHTĐ/TD

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ QUỐC GIA SỐ 48 QHTĐT/TD NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 1997 VỀ VIỆC THẾ CHẤP TÀI SẢN VAY VỐN QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ QUỐC GIA

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc vay vốn của Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia phù hợp với cơ chế tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước năm 1997. Theo đề nghị của một số Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Được sự đồng ý của Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia tại tờ trình của Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia ngày 21/7/1997. Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia hướng dẫn việc thế chấp tài sản vay vốn của Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia năm 1997 như sau:

1. Đối với doanh nghiệp Nhà nước: Khi vay vốn của Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia, phải dùng tài sản là bất động sản và động sản có khả năng phát mại cao để thế chấp vốn vay theo đúng các quy định tại Thông tư liên bộ số 01/TT-LB ngày 3/7/1996 của Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp và Nghị định số 85/CP ngày 17/12/1996 của Chính phủ. Phần vốn vay còn lại chưa có đủ tài sản thế chấp, phải được cơ quan quản lý cấp trên của doanh nghiệp là Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tổng công ty 91, 90 hoặc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo lãnh. Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp được phép dùng tài sản hình thành sau đầu tư để đảm bảo vốn vay khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tổng công ty 91, 90 hoặc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

2. Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh: Khi vay vốn của quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia phải dùng tài sản là bất động sản, quyền sử dụng đất và nhà xưởng, thiết bị thuộc quyền sở hữu hợp pháp, có khả năng phát mại cao, có xác nhận của UBND từ cấp quận, huyện trở lên (phù hợp với luật đất đai) để thế chấp vốn vay.

Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với hệ thống Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định (Dự án khả thi, Quyết định đầu tư, Thiết kế dự toán của cấp có thẩm quyền phê duyệt) chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ vay vốn theo quy định gửi đến chi nhánh Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia (nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch) xem xét trình duyệt để ký Hợp đồng tín dụng.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương phản ánh kịp thời về Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia để nghiên cứu và giải quyết.

 

Đỗ Ngọc Tước

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc thế chấp tài sản vay vốn Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.106
DMCA.com Protection Status