Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4764/TCHQ-TCCB thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4764/TCHQ-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Duy Thông
Ngày ban hành: 11/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4764/TCHQ-TCCB
V/v thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 847/HQĐT-TCCB ngày 7/8/2012 về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Về phụ cấp công tác lâu năm:

Đơn vị căn cứ quy định tại Điều 2 của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và hướng dẫn tại khoản 2 Điều 8 của Thông tư Liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP dẫn trên để triển khai thực hiện.

2. Về trợ cấp lần đầu:

Đơn vị thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 6 của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP dẫn trên và hướng dẫn tại khoản 2, Điều 8 của Thông tư Liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC dẫn trên.

3. Về tổ chức thực hiện:

Đơn vị căn cứ quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC thực hiện chi trả các chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, công chức thuộc đối tượng được hưởng.

Tổng cục thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4764/TCHQ-TCCB thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.046
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122