Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4737 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh mặt hàng cuộng thuốc lá sản xuất tại Trung Quốc

Số hiệu: 4737TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4737 TCHQ/GSQL
V/v: hàng hóa quá cảnh

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Công ty cổ phần vận tải và thương mại

Trả lời công văn số 390/ĐTPT-CV ngày 08/11/2005 của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại về việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh mặt hàng cuộng thuốc lá sản xuất tại Trung Quốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 15 Nghị định 101/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.

- Công ty có trách nhiệm xuất trình hồ sơ hải quan (có xác nhận của Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng hóa nhập cảnh) cho Chi cục Hải quan Đường sắt Quốc tế Yên Viên.

- Chi cục Hải quan Đường sắt Quốc tế Yên Viên có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hải quan, kiểm tra tình trạng niêm phong hải quan hoặc nguyên trạng hàng hóa để đối chiếu với các nội dung xác nhận trên hồ sơ hải quan. Kết thúc việc xếp hàng hóa lên containers, tiến hành niêm phong hải quan và lập Biên bản bàn giao. Giao cho Công ty 01 Biên bản bàn giao và hồ sơ hải quan (Công ty có trách nhiệm chuyển các chứng từ trên cho Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng nơi hàng hóa làm thủ tục xuất cảnh).

- Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng ngoài trách nhiệm thực hiện tiết c, khoản 6 Điều 15 Nghị định 101/NĐ-CP ngày 31/12/2001 thực hiện ký xác nhận Biên bản bàn giao và fax cho Chi cục Hải quan Đường sắt Quốc tế Yên Viên để thanh khoản theo quy định.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với các Chi cục Hải quan liên quan để thực hiện các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL (3
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4737 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh mặt hàng cuộng thuốc lá sản xuất tại Trung Quốc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.165

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171