Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6675/TCHQ-GSQL năm 2018 về quá cảnh mặt hàng phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6675/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 14/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6675/TCHQ-GSQL
V/v quá cảnh mặt hàng phế liệu

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nng

Trả lời công văn số 1952/HQĐNg-GSQL ngày 15/10/2018 của Cục Hải quan thành phố Đà Nng vướng mắc làm thủ tục quá cảnh hàng phế liệu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 08/11/2018, Bộ Công Thương có công văn số 9076/BCT-XNK gửi Công ty MHL International Industry Sole về quá cảnh mặt hàng phế liệu, theo đó:

“...hiện nay, Bộ Công Thương Việt Nam đã rà soát để áp dụng biện pháp tạm ngừng hoạt động quá cảnh mặt hàng phế liệu qua lãnh thổ Việt Nam và đưa phế liệu và danh mục hàng hóa cấm tạm nhập, tái xuất, trung chuyển, quá cảnh chuyn khu.

Bộ Công Thương sẽ thông báo tới các cơ quan chức năng liên quan của hai nước Việt Nam và Lào về việc áp dụng các biện pháp này trong thời gian tới.

Trước mt, việc quá cảnh mặt hàng phế liệu thực hiện theo quy định tại Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào năm 2009 và Thông tư số 22/2009/TT-BCT ngày 04/8/2009 của Bộ Công Thương Việt Nam quy định về quá cảnh hàng hóa của nước CHDCND Lào qua lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam”.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 9076/BCT-XNK nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Đà Nng căn cứ quy định tại Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào năm 2009 và Thông tư số 22/2009/TT-BCT ngày 04/8/2009 của Bộ Công Thương Việt Nam quy định về quá cảnh hàng hóa của nước CHDCND Lào qua lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng phế liệu theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6675/TCHQ-GSQL năm 2018 về quá cảnh mặt hàng phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.373

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70