Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4707/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 07/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4707/TCHQ-PC
V/v thông báo các văn bản không còn giá trị thực hiện.

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Tiếp theo công văn số 4118/TCHQ-PC ngày 13/7/2009 của Tổng cục Hải quan về việc rà soát các văn bản không còn giá trị thực hiện, Tổng cục Hải quan đã tiến hành rà soát và thông báo các công văn hướng dẫn do Tổng cục Hải quan ban hành theo danh mục đính kèm công văn này không còn giá trị thực hiện khi Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, PC (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG   
Hoàng Việt Cường  

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ THỰC HIỆN KHI THÔNG TƯ 79/2009/TT-BTC NGÀY 20/4/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH CÓ HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo công văn số 4707/TCHQ-PC ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Tổng cục Hải quan)

TT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày

Trích yếu

1

6466/TCHQ-GSQL

23/12/2002

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại Việt Nam

2

187/TCHQ-GSQL

14/01/2003

Kiểm tra hàng hóa tạm nhập tái xuất

3

351/TCHQ-GSQL

24/01/2003

Hàng đã làm thủ tục xuất khẩu nhưng có sự cố, thay đổi

4

1093/TCHQ-GSQL

18/03/2003

Thủ tục Hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu nhưng có sự cố, thay đổi.

5

2522/TCHQ-GSQL

30/05/2003

Sửa đổi công văn số 6466/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2002

6

3706/TCHQ-GSQL

01/08/2003

Nơi mở tờ khai SXXK, xuất GC vào doanh nghiệp chế xuất tại KCX, KCN

7

2507/TCHQ-GSQL

09/05/2006

Thủ tục đối với hàng hóa chuyển khẩu

8

2714/TCHQ-GSQL

20/06/2006

Thủ tục hải quan đối với hàng XK, NK phi mậu dịch

9

1106/TCHQ-GSQL

21/03/2006

Thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh TNTX, chuyển khẩu.

10

6078/TCHQ-GSQL

12/12/2006

Ghi xác nhận trên tờ khai đối với hàng hóa đã xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại Việt Nam

11

1279/TCHQ-GSQL

01/03/2007

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại

12

5329/TCHQ-GSQL

18/09/2007

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng hóa nhập khẩu qua cảng biển

13

6191/TCHQ-GSQL

05/11/2007

Thực hiện công văn số 5329/TCHQ-GSQL

14

2048/TCHQ-KTTT

10/04/2007

Thuế nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

15

1010/TCHQ-KTTT

25/02/2009

Thủ tục ưu đãi đầu tư, doanh nghiệp sử dụng thường xuyên 500 lao động đến 5.000 lao động.

16

5416/TCHQ-KTTT

21/09/2007

Ghi nhận văn bản.

17

6671/TCHQ-KTTT

27/11/2007

Trả lời công văn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4707/TCHQ-PC ngày 07/08/2009 về việc thông báo các văn bản không còn giá trị thực hiện do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.161

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.176.39