Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 470/VPCP-PL về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng về quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 470/VPCP-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 19/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
--------------

Số: 470/VPCP-PL
V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng về quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản QPPL

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp về việc quy định thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong khi chưa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 (Công văn số 370/VPCP-PL ngày 14 tháng 01 năm 2009), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản theo đúng quy định tại Điều 78 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, tại điều khoản thi hành của văn bản phải quy định cụ thể ngày, tháng, năm có hiệu lực thi hành theo nguyên tắc không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Ngày ký ban hành văn bản là ngày Văn phòng Chính phủ phát hành văn bản đã được Thủ tướng ký (ngày vào Sổ văn bản đi của Văn phòng Chính phủ);

2. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật cụ thể sẽ do cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định khi xem xét, thông qua hoặc ký ban hành. Sau khi Thủ tướng ký văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo xác định cụ thể và ghi ngày, tháng, năm có hiệu lực thi hành vào văn bản khi làm thủ tục phát hành văn bản.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg (để B/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 470/VPCP-PL về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng về quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.031

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113