Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4639/BNN-HTQT về rà soát văn bản Quy phạm pháp luật có liên quan đến thực hiện các cam kết của Việt Nam với ASEAN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4639/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Thị Dung
Ngày ban hành: 13/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4639/BNN-HTQT
V/v rà soát các văn bản Quy phạm pháp luật có liên quan đến thực hiện các cam kết của Việt Nam với ASEAN

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật quốc tế)

Phúc đáp công văn số 78/BTP-PLQT của Bộ Tư pháp về việc rà soát, hoàn thiện pháp luật thực hiện các cam kết của Việt Nam với ASEAN thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về tham gia hợp tác ASEAN đến năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo như sau:

1. Các điều ước quốc tế chuyên ngành nông nghiệp và PTNT trong khuôn khổ ASEAN

- Nghị định thư thành lập Quỹ ủy thác thú y ASEAN ký tại Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm ASEAN (AMAF) lần thứ 28 tại Singapore 16-17/11/2006, Nghị định thư này được sửa đổi ký tại AMAF 29, Băng Cốc, Thái Lan, 1-3/11/2007 “Protocol to Amend the Agreement for the Establishment of ASEAN Animal Health Trust Fund (AHTF)”.

- Bản ghi nhớ về xúc tiến thương mại nông lâm sản ASEAN giai đoạn 2004-2008, “Memorandum of Understanding on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme”, đã hết hiệu lực từ tháng 12 năm 2008, MOU được ký tại AMAF 31, tháng 11 năm 2009.

- Thỏa thuận về “Tăng cường hợp tác về vệ sinh kiểm dịch động thực vật (SPS)” giữa ASEAN và Trung Quốc ký năm 2007.

- Thỏa thuận hợp tác giữa ASEAN – Trung tâm Nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC);

- Thỏa thuận về “Tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa ASEAN và Trung Quốc.

- Hiệp định ASEAN về Quản lý thảm họa và Ứng phó khẩn cấp (AADMER) được ký năm 2005 và băt đầu có hiệu lực từ tháng 12/2009.

- Hiệp định thành lập Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo trong Quản lý thảm họa;

- Dự kiến các Văn bản sau sẽ ký trong tháng 10 năm 2011 tại Hội nghị Bộ trưởng nông lâm ASEAN lần thứ 33 tại Indonesia:

Hiệp định Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN +3 (APTERR)

Bản thỏa thuận hợp tác giữa ASEAN-FAO

Bản thỏa thuận hợp tác giữa ASEAN- Tổ chức Thú y thế giới (OIE)

2. Cập nhật tiến độ thực hiện cam kết và đánh giá sự phù hợp của các quy định pháp luật hiện hành với các cam kết của Việt Nam trong ASEAN liên quan đến chuyên ngành

- Về thương mại nông sản: Việt Nam thực hiện tốt các cam kết cắt giảm thuế theo lộ trình trong khuôn khổ AFTA.

- Về xây dựng các tiêu chuẩn, hài hòa hóa các biện pháp kiểm dịch thực vật và xây dựng mức dư lượng thuốc trừ sâu tối đa (MRLs) trên các loại cây trồng.

ASEAN đã hài hòa hóa được trên 750 mức dư lượng thuốc trừ sâu tối đa (MRLs) trên các loại sản phẩm trồng trọt. ASEAN cũng đã xây dựng và ban hành được 19 tiêu chuẩn các sản phẩm trồng trọt.

Hài hòa hóa các biện pháp SPS, các tiêu chí công nhận các phòng thí nghiệm vaccine, chế biến thịt. Xây dựng Cơ chế thực hành nông nghiệp tốt ASEAN (ASEAN GAP) trên rau quả.

Nhìn chung các tiêu chuẩn, các biện pháp dùng chung ASEAN đều phù hợp và không trái với các quy định của Việt Nam. Các điều ước quốc tế trong khuôn khổ hợp tác ASEAN mà ta tham gia đều đảm bảo phù hợp với luật pháp của Việt Nam. Trước khi tham gia ký kết các điều ước quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều xin ý kiến của các Bộ liên quan, đặc biệt có sự thẩm định của Bộ Tư pháp.

3. Đề xuất kiến nghị các giải pháp hoàn thiện nhằm thực thi cam kết của Việt Nam trong ASEAN.

- Hiện tại một số điều ước quốc tế được ký kết tuy nhiên triển khai trong thực tế còn chưa phát huy hết các nội dung đã cam kết, triển khai chưa thực sự hiệu quả. ASEAN chưa có những đánh giá lại quá trình triển khai các điều ước quốc tế.

- Kiến nghị ASEAN tiến hành rà soát đánh giá lại hiệu quả việc triển khai các điều ước đã thực hiện trong khuôn khổ ASEAN;

- Trong quá trình triển khai, do phía Việt Nam chưa bố trí đủ thiếu kinh phí tham gia các hoạt động do đó việc tham dự các sự kiện trong các điều ước quốc tế trong ASEAN mà Việt Nam tham gia còn phụ thuộc vào việc tài trợ từ bên ngoài. Do đó bên cạnh việc tham gia đầy đủ các phiên họp thường niên, ta chủ động và tham gia tích cực trong việc triển khai các điều ước quốc tế của ASEAN.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin gửi tới Quý Bộ để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (để theo dõi);
- Lưu VT, HTQT (TC05).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4639/BNN-HTQT về rà soát văn bản Quy phạm pháp luật có liên quan đến thực hiện các cam kết của Việt Nam với ASEAN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.698

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155