Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4576/VPCP-VX ngày 17/09/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc xuất khẩu bán đấu giá hiện vật khai quật được ở tàu cổ bị đắm tại vùng biển tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 4576/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 17/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4576/VPCP-VX
V/v xuất khẩu bán đấu giá hiện vật khai quật được ở tàu cổ bị đám tại vùng biển tỉnh Bình Thuận.

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận,
- Các Bộ: Văn hoá - Thông tin, Tài chính

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình thuận (công văn số 2753/UBBT-VX ngày 19 tháng 8 năm 2003 và ý kiến của Bộ Văn hoá - Thông tin (công văn số 3838 VHTT/DSVH ngày 4 tháng 9 năm 2003) về việc xuất khẩu hiện vật khai quật được ở tàu cổ bị đắm tại vùng biển tỉnh Bình Thuận đem bán đấu giá ở nước ngoài, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc cho phép tỉnh Bình Thuận cùng Xí nghiệp Liên hiệp trục vớt cứu hộ (Visal) thuộc Bộ Giao thông Vận tải xuất khẩu đợt đầu 17.036 (mười bảy ngàn không trăm ba mươi sau) hiện vật (có danh mục hiện vật kèm theo) đem bán đấu giá ở nước ngoài.

Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Tài chính phối hợp, hướng dẫn tỉnh Bình Thuận và Xí nghiệp Visal thực hiện đem bán đấu giá số hiện vật nêu trên ở nước ngoài, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4576/VPCP-VX ngày 17/09/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc xuất khẩu bán đấu giá hiện vật khai quật được ở tàu cổ bị đắm tại vùng biển tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.688
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30