Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4450/VPCP-KTN về việc thanh lý trồng tái canh cà phê vối trên diện tích cà phê già cỗi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4450/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4450/VPCP-KTN
V/v thanh lý trồng tái canh cà phê vối trên diện tích cà phê già cỗi  

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Cà phê Việt Nam;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Cà phê Việt Nam (công văn số 347 TCT/KHĐT&CN/TT ngày 22 tháng 5 năm 2009), ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1544/BNN-TT ngày 4 tháng 6 năm 2009), Tài chính (công văn số 8661/BTC-TCNH ngày 16 tháng 6 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4288/BKH-KTNN ngày 15 tháng 6 năm 2009) về việc phê duyệt thanh lý và trồng tái canh cà phê vối trên diện tích cà phê già cỗi, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thanh lý cà phê già cỗi để trồng tái canh. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam sau khi tiếp thu ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính tại công văn nêu trên bổ sung hoàn chỉnh dự án và quyết định thanh lý, phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

2. Việc vay vốn đầu tư cho trồng tái canh thực hiện theo các quy định hiện hành về tín dụng đầu tư của Nhà nước và vay vốn từ chương trình kích cầu của Chính phủ. Tổng công ty Cà phê Việt Nam làm việc cụ thể với Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các ngân hàng thương mại để được hướng dẫn cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Tổng công ty Cà phê Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM   
Văn Trọng Lý     

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4450/VPCP-KTN về việc thanh lý trồng tái canh cà phê vối trên diện tích cà phê già cỗi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.211

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49