Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 433/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 21/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 433/BNN-TCTL
V/v điều chỉnh nhiệm vụ trạm bơm Nghi Xuyên thuộc Dự án “Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông”.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 2087/UBND-KTN ngày 09/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và văn bản số 2047/CPO-ADB5 ngày 24/12/2010 của Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) về việc bổ sung nhiệm vụ tưới của trạm bơm Nghi Xuyên thuộc dự án “Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông”, sau khi xem xét Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt quy hoạch thủy lợi Hệ thống Bắc Hưng Hải trong đó nhiệm vụ tiếp nguồn của công trình Nghi Xuyên là 20m3/s, hình thức tiếp nguồn là trạm bơm tưới tiêu kết hợp (Quyết định số 1961/QĐ-BNN-KH ngày 13/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Để dự án sớm được xây dựng và đảm bảo phục vụ mục tiêu lâu dài, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ tiếp nguồn của trạm bơm Nghi Xuyên là 20m2/s theo Quyết định số 1961/QĐ-BNN-KH;

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi phối hợp thực hiện./.

     

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 433/BNN-TCTL ngày 21/02/2011 điều chỉnh nhiệm vụ trạm bơm Nghi Xuyên thuộc Dự án “Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.434

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!