Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 433/BKHCN-CNTT về xây dựng kế hoạch công nghệ thông tin năm 2003 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 433/BKHCN-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 11/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 433/BKHCN-CNTT
Về xây dựng kế hoạch công nghệ thông tin năm 2003

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Quyết định số 95/2002/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin ở Việt Nam đến năm 2005, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc sau đây:

1. Căn cứ vào nhu cầu thực tế của đơn vị và mục tiêu, nội dung chung của quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển CNTT của đơn vị mình. Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT được đưa vào kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của các đơn vị

2. Lựa chọn và triển khai ngay một số dự án CNTT có nhu cầu cấp bách trong kế hoạch năm 2003 như sau:

a. Các dự án liên quan đến tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước được tiếp tục đưa vào kế hoạch thực hiện theo hướng dẫn của Ban điều hành Đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước.

b. Các dự án ứng dụng và phát triển CNTT khác được lập, thẩm định và phê duyệt theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ.

c. Đưa vào kế hoạch triển khai các dự án CNTT nêu ở Điểm a và b trên vào trong kế hoạch của dơn vị mình trước ngày 31/10/2002 để tổng hợp trong kế hoạch của đơn vị mình.

d. Đối với các dự án CNTT đã được phê duyệt đề nghị các đơn vị có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban điều hành Đề án Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước danh mục các dự án CNTT, vốn đầu tư của từng dự án, vốn yêu cầu hỗ trợ từ ngân sách Trung ương của từng dự án để các cơ quan nêu trên tổng hợp, xem xét, quyết định và đưa vào kế hoạch năm 2003.

e. Đối với những dự án CNTT chưa kịp phê duyệt nhưng có nhu cầu cấp bách cần triển khai ngay trong năm 2003, đề nghị các dơn vị có công văn giải trình gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban điều hành Đề án Tin học hoá hành chính Nhà nước về nội dung dự án, nhu cầu đầu tư, yêu cầu vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương của từng dự án để các cơ quan nêu trên xem xét, quyết định và tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tiến hành các công việc nêu trên và có báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Ban điều hành đề án tin học hoá hành chính Nhà nước trước ngày 20/10/2002 để các cơ quan chức năng nêu trên xem xét, quyết định, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 433/BKHCN-CNTT về xây dựng kế hoạch công nghệ thông tin năm 2003 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.513

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.32.171