Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 43/VPCP-CN ngày 06/01/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo QĐ của TTCP về Quy chế quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Số hiệu: 43/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 06/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43/VPCP-CN
V/v Dự thảo QĐ của TTCP về Quy chế quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi: 

- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Thương mại, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao.
 - Uỷ ban nhân dân thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng có công văn số 83/TTr-BXD ngày 22 tháng 12 năm 2003 trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam (có kèm theo Dự thảo).

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Văn Phòng Chính Phủ đề nghị các cơ quan nêu trên có ý kiến bằng văn bản về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, gửi về Văn Phòng Chính Phủ trước ngày 20 tháng 01 năm 2004.

(Kèm theo bản chụp công văn và dự thảo nêu trên của Bộ Xây dựng).

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 43/VPCP-CN ngày 06/01/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo QĐ của TTCP về Quy chế quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.961
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126