Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4288/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4288/VPCP-KTN
V/v kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục tình trạng quá tải (tàu chờ cầu cảng) tại cảng Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh)

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn.

 

Xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3978/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2009) và của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Sài Gòn (công văn số 620/CSG-HĐTV ngày 11 tháng 6 năm 2009) về việc kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục trước mắt, lâu dài giải quyết tình trạng quá tải (tàu chờ cầu cảng) tại cảng Sài Gòn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với các báo cáo trên đây; yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, với chức năng quản lý chuyên ngành, chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan, tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp cảng biển trong việc bảo đảm lưu thông hàng hóa tại các vùng kinh tế trọng điểm, không để lặp lại tình trạng tàu và hàng hóa ùn tắc tại các cảng biển, nhất là trong tình hình hiện nay.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Sài Gòn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CT;
- UBND các TP: HCM, HP;
- Cục Hàng hải VN;
- Cảng Sài Gòn (số 3 Nguyễn Tất Thành Q.4 TPHCM);
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NC, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4288/VPCP-KTN ngày 25/06/2009 về việc kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục tình trạng quá tải (tàu chờ cầu cảng) tại cảng Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.134

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!