Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4269/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 02/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4269/VPCP-CN
v/v: hướng dẫn hính thức mua sắm trực tiếp cho gói thầu cùng loại thuộc Dự án khác

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi : Bộ kế hoạch và đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4548/BKH-QLĐT ngày 08 tháng 7 năm 2005) về việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp cho gói thầu cùng loại thuộc Dự án khác. Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định của Quy chế đấu thầu hiện hành. Trường hợp muốn sử dụng kết quả đấu thầu của gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc một dự án đã được phê duyệt (trong vòng một năm) để áp dụng cho gói thầu tương tự thuộc Dự án khác phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Tấn Dũng
Phó TTg Vũ Khoan
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Công Sự
Ban XDPL, các Cục, Vụ
- Lưu VT, CN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
 PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Công Sự

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 4269/VPCP-CN ngày 02/08/2005 về việc hướng dẫn hính thức mua sắm trực tiếp cho gói thầu cùng loại thuộc Dự án khác do văn phòng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.608

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!