Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4149/VPCP-CN ngày 25/08/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc Uỷ quyền phê duyệt BC NCKT các dự án thành phần của Tiểu dự án nâng cấp đô thị TP. Hồ Chí Minh

Số hiệu: 4149/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 25/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4149/VPCP-CN
V/v uỷ quyền phê duyệt BC NCKT các dự án thành phần của Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2003

 

 

Kính gửi:

-Bộ Tài chính;
-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Văn phòng Chính phủ đã nhận được công văn số 3933/UB-ĐT ngày 13 tháng 8 năm 003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần của Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Văn phòng Chính phủ đề nghị Quý Bộ có ý kiến bằng văn bản, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 05 tháng 09 năm 2003.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4149/VPCP-CN ngày 25/08/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc Uỷ quyền phê duyệt BC NCKT các dự án thành phần của Tiểu dự án nâng cấp đô thị TP. Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.880
DMCA.com Protection Status

IP: 34.234.76.59