Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4140/BNN-HTQT rà soát văn bản có liên quan đến thực hiện cam kết của Việt Nam với ASEAN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4140/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lương Thế Phiệt
Ngày ban hành: 24/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4140/BNN-HTQT
V/v rà soát các văn bản có liên quan đến thực hiện các cam kết của Việt Nam với ASEAN

Hà Nội,ngày 24 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật quốc tế)

Phúc đáp công văn số 82/BTP- PLQT của Bộ tư pháp về việc rà soát, hoàn thiện pháp luật thực hiện các cam kết của Việt Nam với ASEAN thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về tham gia hợp tác ASEAN đến năm 2015 và Chị thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục rà soát các điều ước quốc tế trong ASEAN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo như sau:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 4639/BNN-HTQT ngày 13 tháng 9 năm 2011 báo cáo việc rà soát điều ước quốc tế chuyên ngành có liên quan đến thực hiện các cam kết của Việt Nam với ASEAN trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT.

- Năm 2012, các cam kết mới trong liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và PTNT trong ASEAN như sau:

a. Thỏa thuận “Tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa ASEAN và Trung Quốc” đã hết hiệu lực và đang trong quá trình xây dựng Thỏa thuận mới.

b. Hiệp định Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN +3 ký ngày 7 tháng 10 năm 2011 tại Indonesia;

c. Thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Tổ chức Thú y thế giới (OIE) trong lĩnh vực thú y.

d. Hiệp định hợp tác ASEAN - Hàn Quốc về lâm nghiệp.

đ. Về xây dựng các tiêu chuẩn, hài hòa hóa các biện pháp kiểm dịch thực vật và xây dựng mức dư lương thuốc trừ sâu tối đa (MRLs) trên các loại cây trồng và hài hòa hóa các biện pháp SPS, các tiêu chí công nhận các phòng thí nghiệm vaccine, chế biến phẩm chăn nuôi, thủy sản, nhìn chung các tiêu chuẩn, các biện pháp dùng chung ASEAN đều phù hợp và không trái với các quy định của Việt Nam. Các điều ước quốc tế trong khuôn khổ hợp tác ASEAN mà ta tham gia đều đảm bảo phù hợp với luật pháp của Việt Nam. Truớc khi tham gia ký kết các điều ước quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều xin ý kiến của các Bộ liên quan, đặc biệt có sự thẩm định của Bộ Tư pháp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin gửi tới Quý Bộ để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (để theo dõi);
- Lưu VT, HTQT (TC).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Lương Thế Phiệt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4140/BNN-HTQT rà soát văn bản có liên quan đến thực hiện cam kết của Việt Nam với ASEAN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.454
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31