Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4112/VPCP-QHQT ngày 31/07/2002 của Văn phòng Chính phủ về kết quả họp Uỷ ban Liên hiệp Uỷ hội Mê Công lần thứ 16

Số hiệu: 4112/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 31/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4112/VPCP-QHQT
V/v kết quả họp Uỷ ban Liên hiệp Uỷ hội Mê Công lần thứ 16

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2002

 

Kính gửi:

- Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam (công văn số 305/UB ngày 18 tháng 7 năm 2002) về việc báo cáo kết quả Phiên họp Uỷ ban Liên hiệp Uỷ hội Mê Công lần thứ 16, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Bộ Công nghiệp và Tổng công ty Điện lực Việt Nam thường xuyên thông báo kịp thời cho phía Campuchia khi có hoạt động làm thay đổi dòng chảy trên sông Sê San trong quá trình triển khai xây dựng dự án Thuỷ điện Sê San 3 và tiếp tục tăng cường hợp tác với bạn thông qua Tổ công tác điều tiết nước sông Sê San.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao và Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 329/VPCP-QHQT ngày 18 tháng 6 năm 2002 và số 335/VPCP-QHQT ngày 20 tháng 6 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ về dự án 4 nước thượng lưu phá ghềnh đá, cải tạo luồng lạch trên sông Mê Công; theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện dự án này, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong các hoạt động quốc tế với các nước thượng lưu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4112/VPCP-QHQT ngày 31/07/2002 ngày 31/07/2002 của Văn phòng Chính phủ về kết quả họp Uỷ ban Liên hiệp Uỷ hội Mê Công lần thứ 16

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.957

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.247.69