Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4045/VPCP-KNTN về việc kê khai, xác minh tài sản, thu nhập và xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4045/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4045/VPCP-KNTN
V/v kê khai, xác minh tài sản, thu nhập và xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

 

Xét Báo cáo số 1009/BC-TTCP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Thanh tra Chính phủ về tình hình kê khai, xác minh tài sản, thu nhập và xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các Bộ, ngành, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập, ban hành quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Vụ: TTĐT, TH
- Lưu: VT, KNTN (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4045/VPCP-KNTN về việc kê khai, xác minh tài sản, thu nhập và xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.755
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.36.60