Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 403/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 18/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 403/BNN-VP
V/v: Quy hoạch vùng sản xuất lúa Thu Đông

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 

Qua thực tiễn, vụ sản xuất lúa Thu Đông ở vùng đồng bằng sông Cửu Long những năm gần đây cho thấy có nhiều ưu điểm như (1) gieo sạ vào mùa mưa nên đủ nước, không bị hạn (2) thu hoạch vào đầu mùa khô nên không gặp khó khăn về phơi sấy như vụ Hè Thu (3) năng suất khá cao, có nơi đã đạt 6-7 tấn/ha và chất lượng lúa tốt (4) thu hoạch vào thời điểm tiêu thụ lúa rất dễ dàng với giá cao. Trong năm 2010, diện tích lúa Thu Đông toàn vùng đạt 500.000 ha tăng 100.000 ha so với năm 2009 đã làm tăng thêm sản lượng lúa đến nửa triệu tấn.

Thực tiễn cho thấy, từ một vụ lúa gọi là “lúa vụ ba” bấp bênh trước đây đến nay đã hình thành vụ lúa Thu Đông với tiềm năng và lợi thế cao như nêu trên. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chủ trương củng cố, mở rộng diện tích sản xuất lúa Thu Đông theo hướng ổn định và bền vững và đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạo:

1. Rà soát cơ cấu vụ lúa cả năm tại địa phương và tiến hành quy hoạch vùng sản xuất lúa Thu Đông (trong cơ cấu 3 vụ lúa, 2 vụ lúa hoặc cơ cấu tôm – lúa Thu Đông) theo hướng củng cố những vùng sản xuất lúa Thu Đông đã có bằng cách củng cố bờ bao, hệ thống bơm điện, tập huấn nông dân sử dụng giống phù hợp, ứng dụng quy trình sản xuất tốt (GAP) …; xem xét khả năng tăng diện tích lúa Thu Đông ở những địa bàn có điều kiện và được sự đồng thuận của nông dân.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành khẩn trương tiến hành thực hiện việc quy hoạch xong trước tháng 6/2011 để chuẩn bị triển khai kịp ngay từ vụ Thu Đông 2011 và gửi báo cáo quy hoạch về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Trồng trọt chủ trì phối hợp với Tổng cục Thủy lợi, Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp hỗ trợ các địa phương về chuyên môn trong quá trình xây dựng quy hoạch.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long quan tâm chỉ đạo, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc xin thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Tổng cục TL, Cục: TT, BV TV;
- TTKNQG;
- Viện QH và TK NN;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 403/BNN-VP ngày 18/02/2011 về quy hoạch vùng sản xuất lúa Thu Đông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.631

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.174.110