Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3998/CV-KHĐT của Bộ Công nghiệp về việc triển khai Thông tư số 02/2002/TT-BCN ngày 18/9/2002

Số hiệu: 3998/CV-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Chuẩn
Ngày ban hành: 10/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3998/CV-KHĐT
Về việc triển khai Thông tư số 02/2002/TT-BCN ngày 18/9/2002

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy 02 bánh

Bộ Công nghiệp hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký xác nhận đủ Điều kiện sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh theo Thông tư số 02/2002/TT-BCN ngày 18/9/2002 của Bộ Công nghiệp như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp đang thực hiện dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh đã có ý kiến đồng ý về mặt chủ trương của Bộ Công nghiệp trước ngày Thông tư số 02/2002/TT-BCN ngày 18/9/2002 của Bộ Công nghiệp có hiệu lực:

Doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký theo mẫu thống nhất ghi tại các phụ lục từ số 01 đến 06 của công văn này.

2. Đối với các dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh mới:

Chủ đầu tư xây dựng hồ sơ dự án đầu tư, trong đó cần liệt kê danh Mục các chi Tiết nội địa hoá động cơ sẽ được chế tạo tại năm sản xuất đầu tiên (kèm theo các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm tự công bố). Sau khi hoàn tất việc đầu tư, chủ đầu tư báo cáo Bộ Công nghiệp (theo mẫu thống nhất ghi tại các phụ lục từ số 01 đến 06 của công văn này) để được kiểm tra cụ thể.

Hồ sơ đăng ký được đóng quyển thành 03 bộ, doanh nghiệp lưu 01 bộ để theo dõi, đối chiếu; 02 bộ gửi về Bộ Công nghiệp (địa chỉ: số 54 phố Hai Bà Trưng - Hà Nội).

Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Bộ Công nghiệp sẽ xem xét, có văn bản xác nhận doanh nghiệp đủ hoặc không đủ Điều kiện để sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh theo các quy định tại Thông tư số 02/2002/TT-BCN ngày 18/9/2002 của Bộ Công nghiệp.

Văn bản xác nhận sẽ có hiệu lực trong vòng 01 năm kể từ ngày ký. Theo lộ trình nội địa hoá quy định tại Điểm 3, phần II - Thông tư số 02/2002/TT-BCN ngày 18/9/2002 của Bộ Công nghiệp, doanh nghiệp gửi báo cáo theo mẫu thống nhất ghi tại các Phụ lục từ số 01 đến số 06 của công văn này để được xác nhận lại.

Doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, thống kê, kế toán; thực hiện kiểm toán và quyết toán hàng năm theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và độ tin cậy của các số liệu đã đăng ký, báo cáo.

Đối với những trường hợp vi phạm, Bộ Công nghiệp sẽ xem xét, thu hồi lại văn bản xác nhận doanh nghiệp đủ Điều kiện sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các doanh nghiệp cần phản ánh kịp thời về Bộ Công nghiệp để xem xét, giải quyết.

 

Nguyễn Xuân Chuẩn

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC 1:

MẪU CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ
(Kèm theo Công văn số 3998/CV-KHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Công nghiệp)

ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:
V/v đăng ký xác nhận đủ Điều kiện SX, LR động cơ xe gắn máy hai bánh

... ngày... tháng... năm...

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

 

Triển khai Thông tư số 02/2002/TT-BCN ngày 18/9/2002 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc thực hiện đầu tư sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh của các doanh nghiệp trong nước và Công văn hướng dẫn số…/CV-KHĐT ngày… tháng… năm… của Bộ Công nghiệp.

Công ty:

Giấy đăng ký kinh doanh số:......... cấp ngày:……

Địa chỉ:

Tel.…………………………. Fax……………………. E-mail………………

Địa Điểm sản xuất:

Xin gửi đến Bộ Công nghiệp hồ sơ đăng ký xác nhận đủ Điều kiện để sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh của Công ty (theo các Phụ lục đính kèm).

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và độ tin cậy của các số liệu trong hồ sơ đăng ký và đề nghị Bộ Công nghiệp xem xét, kiểm tra, công nhận doanh nghiệp đủ Điều kiện sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu đơn vị.

Giám đốc Công ty

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

PHỤ LỤC 2A
(Kèm theo Công văn số 3998/CV-KHĐT, ngày 10 tháng 10 năm 2002)

ĐƠN VỊ:

DANH MỤC CÁC CHI TIẾT NỘI ĐỊA HOÁ ĐỘNG CƠ DO DOANH NGHIỆP TỰ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
(Kèm theo Công văn số… của doanh nghiệp)

Loại động cơ:

TT

Tên chi Tiết, cụm chi Tiết NĐH sản xuất

Đơn vị tính

Số lượng

Tỷ lệ NĐH (%) trên động cơ

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

I

Cụm nắp đậy đầu xi lanh

 

 

 

 

1

Nắp đầu 4 lỗ

 

 

 

 

2

-…..

 

 

 

 

II

Cụm đầu xi lanh

 

 

 

 

3

Đầu xi lanh

 

 

 

 

4

-….

 

 

 

 

III

…..

 

 

 

 

5

-......

 

 

 

 

6

-......

 

 

 

 

Tổng cộng (I + II + III…..)

 

 

 

 

Ghi chú: - Ghi theo quy định thống nhất tại Thông tư liên tịch số 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001; số 52/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 4 tháng 6 năm 2002.

- Nêu rõ chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, ghi nhãn hàng hoá, nguồn gốc xuất xứ.

 

Giám đốc Công ty

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

PHỤ LỤC 2B
(Kèm theo Công văn số 3998/CV-KHĐT, ngày 10 tháng 10 năm 2002)

ĐƠN VỊ

DANH MỤC CÁC CHI TIẾT NỘI ĐỊA HOÁ ĐỘNG CƠ DO LIÊN DOANH SẢN XUẤT HOẶC MUA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC Ở TRONG NƯỚC
(Kèm theo Công văn số….. của doanh nghiệp)

Loại động cơ:

TT

Tên chi Tiết, cụm chi Tiết NĐH sản xuất

Đơn vị tính

Số lượng

Tỷ lệ NĐH (%) trên động cơ

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

I. Cụm nắp đậy đầu xi lanh

 

 

 

 

1

Nắp đầu 4 lỗ

 

 

 

 

2

- …

 

 

 

 

II. Cụm đầu xi lanh

 

 

 

 

3

Đầu xi lanh

 

 

 

 

4

- …

 

 

 

 

III

….

 

 

 

 

5

- …

 

 

 

 

6

- …

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II+III…)

 

 

 

 

Ghi chú:

- Ghi theo quy định thống nhất tại Thông tư liên tịch số 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001; số 52/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 04/6/2002.

- Kèm theo bản xác nhận năng lực sản xuất phụ tùng xe gắn máy theo mẫu số 01- số 52/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 04/6/2002.

- Nêu rõ chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, ghi nhãn hàng hoá, nguồn gốc xuất xứ.

 

 

Giám đốc Công ty

Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3998/CV-KHĐT của Bộ Công nghiệp về việc triển khai Thông tư số 02/2002/TT-BCN ngày 18/9/2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.317

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101