Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 399/BNN-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 17/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 399/BNN-XD
V/v: Lập Quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Mã, tỉnh Thanh Hóa.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hồ chứa nước Cửa Đạt nằm trên dòng sông Chu, thuộc lưu vực sông Mã, tỉnh Thanh Hóa; phía trên là hồ chứa nước Hủa Na đang thi công. Năm (2009 – 2010) Hồ Cửa Đạt tích nước và ngày 27/11/2010 đã khánh thành Công trình đầu mối thủy lợi. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt thuộc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3 để quản lý, khai thác, vận hành công trình.

Ngày 13/10/2010 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1879/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục các hồ thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa. Trong đó: tại khoản 2, Điều 1 có ghi “2. Lưu vực sông Mã gồm năm (05) hồ: Cửa Đạt, Hủa Na, Trung Sơn, Pa Ma và Huổi Tạo” và tại Điều 2 có ghi “Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng các quy trình vận hành liên hồ chứa thuộc các lưu vực sông nêu tại Điều 1, trình duyệt theo quy định”.

Để đảm bảo an toàn Hồ chứa nước Cửa Đạt và vùng hạ du khi khai thác, vận hành công trình, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy trình vận hành liên hồ: Cửa Đạt, Hủa Na, Trung Sơn, Pa Ma và Huổi Tạo trên lưu vực sông Mã, tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Vụ KH;
- Sở NN&PTNT Thanh Hóa;
- Ban 3;
- HEC;
- Lưu VT, XD (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 399/BNN-XD ngày 17/02/2011 về lập Quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Mã, tỉnh Thanh Hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.654
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74