Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 392/BNN-BVTV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 17/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 392/BNN-BVTV
V/v: Hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa 2010 cho tỉnh Đồng Tháp.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 19/UBND-PPLT ngày 07/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa năm 2010. Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện công tác tiêu hủy lúa do dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị Ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí 204,5 triệu đồng để mua thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ trên diện tích 1.029 ha lúa nhiễm rầy nâu. Về việc này, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Quyết định 1459/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phòng trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa; văn bản số 291/TTg-KTN ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ, phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen; Thông tư số 53/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính để thực hiện phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và lùn sọc đen hại lúa, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị NSTW hỗ trợ kinh phí 204,5 triệu đồng mua thuốc bảo vệ thực vật phun trừ rầy nâu năm 2010 cho tỉnh Đồng Tháp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN-Bộ Tài chính;
- Lưu VT, BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 392/BNN-BVTV ngày 17/02/2011 về hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa 2010 cho tỉnh Đồng Tháp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.857

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.25.51