Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 390/CP-QHQT ngày 04/04/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án hành lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng do ADB tài trợ

Số hiệu: 390/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 04/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 390/CP-QHQT
V/v phê duyệt Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án hành lang giao thông  Côn Minh - Hải Phòng do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Bộ Giao thông Vận tải,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1147/BKH-KTĐN ngày 28 tháng 02 năm 2003) về việc phê chuẩn Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) chuẩn bị dự án hàng lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) chuẩn bị nâng cấp tuyến hành lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng trị giá 1.250.000 USD trong đó Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại 1.000.000 USD; vốn đối ứng của Chính phủ 250.000 USD.

- Giao Bộ Giao thông Vận tải  tiếp nhận, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện Dự án HTKT nói trên. Phần vốn đối ứng để thực hiện dự án do HTKT do Bộ Giao thông Vận tải  tự thu xếp từ ngân sách nhà nước đã phân bổ hàng năm cho Bộ.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Chính phủ ký với ADB Hiệp định dự án HTKT nói trên./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 390/CP-QHQT ngày 04/04/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án hành lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng do ADB tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.686
DMCA.com Protection Status