Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3860/VPCP-QHQT về việc tiếp đoàn tổng giám đốc điều hành một số tập đoàn lớn (CEO) thành viên Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Malaysia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3860/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 11/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3860/VPCP-QHQT
V/v tiếp đoàn CEO thành viên Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Malaysia

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 1816/BNG - THKT ngày 6 tháng 6 năm 2008) về việc tiếp đoàn tổng giám đốc điều hành một số tập đoàn lớn là thành viên của Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kiến nghị của Bộ Ngoại giao tại công văn nêu trên. Giao Bộ Ngoại giao thông báo nội dung làm việc của Thủ tướng tới các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Về thành phần tiếp khách cùng Thủ tướng có: 01 lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 01 lãnh đạo Bộ Tài chính, 01 lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 01 lãnh đạo Bộ Công Thương, 01 lãnh đạo Bộ Ngoại giao và 02 cán bộ cấp vụ của Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ. Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm về cán bộ phiên dịch.

3. Thời gian: 17h - 18h ngày 13 tháng 6 năm 2008 (5 giờ chiều thứ Sáu).

4. Địa điểm: Trụ sở Văn phòng Chính phủ (số 01 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Vụ KTTH, Cục QT, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3860/VPCP-QHQT về việc tiếp đoàn tổng giám đốc điều hành một số tập đoàn lớn (CEO) thành viên Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Malaysia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.795
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6