Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3856/VPCP-KTN về việc bảo đảm cấp điện ổn định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3856/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 11/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3856/VPCP-KTN
V/v bảo đảm cấp điện ổn định

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Bộ Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Ngoại giao,
Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam,
Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam;
- Các Tổng công ty: Sông Đà, Lắp máy Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công văn số 2614/EVN-KH ngày 4 tháng 6 năm 2008) về tình hình cấp điện tháng 6 năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI đã giao tại các công văn: số 93/TB-VPCP ngày 15 tháng 4 năm 2008 và số 3767/VPCP-KTN ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (nhà thầu chính thực hiện Hợp đồng EPC Dự án nhiệt điện Uông Bí mở rộng 1) và Tổng công ty Sông Đà (nhà thầu chính thực hiện Hợp đồng EPC Dự án thủy điện Tuyên Quang) khắc phục các khuyếm khuyết, bảo đảm đưa các tổ máy vào vận hành ổn định, tiến hành nghiệm thu, bàn giao theo đúng quy định hiện hành.

3. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp chặt chẽ với nhà thầu chính là Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và Tổng công ty Xây dựng số 1 (Bộ Xây dựng) thực hiện công tác nghiệm thu bàn giao các Dự án: nhà máy điện Tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 1 và Cà Mau 2; đảo đảm cung ứng đủ dầu-khí để các tổ máy vận hành ổn định, tiến hành nghiệm thu, bàn giao theo đúng quy định hiện hành.

4. Bộ Công Thương chỉ đạo:

- Ngành điện đảm bảo vận hành ổn định các nhà máy điện, đáp ứng cao nhất cho nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân; việc tiết giảm điện phải có kế hoạch và thông báo công khai, công bằng. Trường hợp thiếu khí, cho phép huy động dầu DO để vận hành các tổ máy tua bin khí của các nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Cà Mau 2.

- Ngành điện đề cao tinh thần trách nhiệm, bố trí trực ca và sẵn sàng xử lý khắc phục kịp thời các sự cố có thể xảy ra để cấp điện ổn định phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
 Hoàng Trung Hải;
- UBND các tỉnh: Sơn La, Quảng Ninh, Thái Bình, Trà Vinh;
- Ngân hàng Phát triển VN;
- Đ/c Thái Phụng Nê, Phái viên TTgCP;
- BQL Dự án TĐ Sơn La;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Phạm Viết Muôn, các Vụ TH, KTTH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3856/VPCP-KTN về việc bảo đảm cấp điện ổn định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.901
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110